fbpx

Waarom zijn jongeren zo ongelukkig?

ongelukkig

Opgebrand terwijl je nog maar net begonnen bent aan je volwassen leven. Dat klinkt als een contradictio in terminis, maar voor 100.000 Nederlanders onder de 35 jaar is het de harde realiteit. (CBS). En maar liefst 2/3 van de studenten ervaart stress- en vermoeidheidsklachten.  De grote vraag is: wat maakt onze jonge generatie zo ongelukkig?

Lees ook:
Wat is een burn-out?

Onderzoek naar stress onder jongeren

Het percentage jongeren dat kampt met stressgerelateerde klachten was nog nooit zo hoog. Uit een recent en grootschalig onderzoek dat door Metro werd uitgevoerd, blijkt dat jongeren op allerlei fronten extreme druk voelen, onder andere vanuit de school, het werk cq carrière en het sociale leven. Ook het hebben van teveel keuzes, oftewel keuzestress, wordt door veel jongeren aangehaald als een grote stressfactor. Want ja… wanneer doe je het nou goed?

Presteren

Een grote bottelnek is de prestatiedrang. Iedereen wil maar excelleren en perfect zijn. Het idee dat alles in het leven maakbaar is, zolang je je best maar doet, heeft flink postgevat en doet daar weer een schepje bovenop. Kortom, waar wij vroeger misschien sneller in bepaalde zaken berustten en accepteerden dat dingen nou eenmaal zo waren, heeft de jonge generatie een gevoel van falen als die studie, die topbaan, die wereldreis of dat droomhuis niet verwezenlijkt is.

Omgeving

Die druk om te presteren kan ontstaan vanuit een aantal factoren: opvoeding, omgeving en innerlijk. Als we naar de omgeving kijken, dan is door de komst van internet, sociale media en het niks willen missen en 24/7 bereikbaar willen zijn, de afgelopen decennia natuurlijk heel wat veranderd. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat de omgeving alleen maar groter is geworden en belangrijker is geworden. Ook in tijd. Alle perfecte levens die op sociale media getoond worden, zijn maar schijn. Veel jongeren realiseren zich dat wel, maar laten zich er toch door leiden. Vraag jongeren wat ze willen en het antwoord is vaak: heel succesvol zijn. Dat is wat ze zien en horen, maar of het reëel is?

Opvoeding

Volgens hoogleraar Jan Derksen, klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit, ligt een deel van oorzaak bij de opvoeding van de millennials. “Ze hebben in hun jeugd te vaak te horen gekregen hoe fantastisch ze zijn en ondervinden in het echte leven ineens dat dat wel meevalt, of beter gezegd tegenvalt,” vertelt hij. Oftewel jongeren kunnen niet goed met tegenvallers omgaan, omdat ze dat nooit geleerd hebben.

Innerlijk

Vaak zijn het de mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die het eerste aan de beurt zijn als het om een burn-out gaat.Of misschien heeft die persoon wel te hoge verwachtingen van zichzelf? Nee leren zeggen en spaarzaam met tijd en energie omgaan, is van groot belang. Dat weten wij als 50-plussers maar al te goed, maar de jonge generatie vaak nog lang niet. Misschien begint het allemaal bij het streven om elke dag maar heel gelukkig te moeten zijn los te laten en de lat wat minder hoog te leggen.

Aanrader

Heb je een kleinzoon of dochter die kampt met stress? Of wil je er meer over weten? Op Psychosenet vind je een interessante documentaire waarin heel helder wordt uitgelegd hoe prestatiedruk onder jongeren ontstaat. Zeker een aanrader!

Lees ook:
50-plussers zijn minder gevoelig voor burn-out en dit is waarom