fbpx

Hoe combineer je werk en mantelzorg?

werk en mantelzorg

Je bent uit de kleine kinderen. De tijd van pijlsnel oppas regelen, omdat je zoon of dochter met veertig graden koorts op de bank zit terwijl jij echt naar die belangrijke vergadering op het werk moet, is allang voorbij. Maar dan wordt je moeder ziek en kom je in een onmogelijke spagaat. Zorgen voor een naaste en een baan, hoe valt dat te combineren? Lees mee over de combinatie werk en mantelzorg.

Lees ook:
7 tips voor mantelzorgers: zo houd je het vol

Werk en mantelzorg

De werkgever 

Cherish Rose is HR-specialist bij Bureau &Rose en in die rol ondersteunt en informeert ze organisaties op het gebied van personeel en werk. Cherish: “Ik kom steeds vaker tegen dat werknemers voor een zieke vader of moeder willen cq moeten zorgen en hierdoor in de knel komen met hun werk. Desbetreffende werknemer probeert alle ballen in de lucht te houden en nergens in tekort te schieten, maar op een gegeven moment raakt hij of zij overspannen. Wat in een dergelijke situatie raadzaam is, is het probleem voorleggen aan de werkgever. Het is immers ook in het belang van de werkgever dat je vitaal blijft. Wie maar doorjakkert heeft grote kans er zelf aan onderdoor te gaan. Ik geloof er ook helemaal niet in dat we werk en privé gescheiden kunnen houden. Als er privé van alles speelt, vertaalt zich dat ook in het functioneren op het werk. Kortom, het is in ieders belang de werknemer ruimte te geven voor zorgtaken.”

Kortdurend zorgverlof – werk en mantelzorg

Een kortdurend zorgverlof kun je opnemen als jij een thuiswonend ziek kind of zieke partner met wie je samenwoont, moet verzorgen. Je kunt ook zorgverlof aanvragen om je ouders te verzorgen. Let op! Wil je een zieke vriendin bijstaan, dan is dat heel nobel van je, maar geeft je geen recht op kortdurend zorgverlof. Jouw werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen komt of als aantoonbaar is dat jij niet de enige bent die deze zorgtaken kan uitvoeren.
Bij kortdurend zorgverlof heb je recht op tenminste 70% salaris. In jouw bedrijf kan een afwijkende afspraak zijn gemaakt, raadpleeg daarom de CAO en personeelsregeling. Kortdurend zorgverlof moet twee weken van tevoren worden aangevraagd. Natuurlijk is het lang niet altijd mogelijk en kom je in de meeste gevallen compleet onverwachts voor een situatie te staan waarin zorgverlof nodig is. Dan wordt het achteraf, met terugwerkende kracht, toegekend. Het is goed om te weten dat deze vorm van verlof bestaat. Veel werknemers leveren ten onrechte snipperuren in voor de zorg voor naasten.

Langdurend zorgverlof

Als het werk het toelaat is het mogelijk om als werknemer langdurend zorgverlof op te nemen. Per twaalf maanden kun je maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat je per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 30 dagen (240 uur) verlof. Dit houdt in dat je nu wel alle tijd en ruimte hebt om voor een zieke vader of moeder te zorgen, maar geen salaris ontvangt. Volgens Cherish is dit voor menig werknemer reden genoeg om het op een andere manier in te willen delen. “Wat ik zie, is dat werkgevers in dit soort specifieke situaties over het algemeen best bereid zijn de werknemer tegemoet te komen. Dit kan zijn door tijdelijk thuiswerken aan te bieden of door een verschuiving van de uren voor te stellen. In sommige gevallen kan de werknemer halve dagen werken met de afspraak dat die gemiste uren op een later moment worden ingehaald. Ik ken ook wel situaties waarin de werknemer ‘makkelijker’ oftewel minder foutgevoelig werk mocht doen, waardoor ze meer energie overhield voor de zorgtaken na werktijd.” Voor de langdurig en intensieve zorg die een dementerende ouder of partner behoeft, is vooralsnog geen oplossing.

Omdat iedere situatie anders is, zal er geen pasklaar plan zijn. Zorgen en werken is en blijft schipperen. Bespreek het in elk geval altijd met je werkgever en leg je wensen op tafel. Wat zou jou enorm helpen in deze situatie?

Lees ook:
Dementie op de loer: het ‘nu’ bepaalt het ‘later’