fbpx

Je huis ’opeten’? Nee hoor!

je huis opeten

Vaak wordt gedacht dat mensen hun huis moeten ‘opeten’ als ze naar een zorginstelling verhuizen. Tegenwoordig kan je vermogen (bijvoorbeeld de verkoopopbrengst van je huis) heel redelijk in tact blijven. Dat is fijn voor de erfgenamen.

Lees ook:
Je ouders naar het verzorgingstehuis: hoe zit dat financieel?

Huis opeten?

huis opeten

Eigen bijdrage

Wie om welke reden dan ook kiest voor een verblijf in een zorginstelling krijgt te maken met een zogeheten eigen bijdrage. Die is tegenwoordig aan een maximum gebonden: € 2.300 per maand. Dat staat in de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de opvolger van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Inkomen en vermogen

Net als in de AWBZ staat ook in de Wlz dat je zelf moet (bij)betalen als je naar een zorginstelling verkast. Maar dat is dus wel aan een maximum gebonden. Hoe duur je verblijf er is, hangt af van je inkomen en je vermogen. Zoals elke wet is ook deze ingewikkeld. Want wat ook telt, is de financiële situatie van je eventuele partner.

Vermogen in steen

Je inkomen zal in veel gevallen betrekking hebben op je AOW en je ‘aanvullend’ pensioen. Je vermogen zit meestal in steen, je huis. De regel is: hoe hoger je inkomen en vermogen, hoe duurder je verblijf in een zorginstelling. Maar dus wel met dat maximum. Stel dat je je huis voor € 400.000 verkoopt, dan zou je dankzij alleen dat vermogen zo’n 16 jaar ‘onder de pannen’ zijn. De praktijk leert overigens dat mensen zelden zo lang in een instelling wonen. Het streven is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen.

Je partner blijft ‘thuis’

Stel dat je verhuist, maar dat je partner in jullie huis blijft wonen. Dan wordt er niks verkocht en dan telt de waarde van die woning niet mee als er naar je vermogen wordt gekeken. Afhankelijk van je inkomen betaal je dan een stuk minder voor je verblijf in de instelling. De prijs daarvan wordt immers bepaald door je vermogen en inkomen.

Kies voor schenking

Je vermogen is een financiële factor die van belang is bij de bepaling van de hoogte van je eigen bijdrage. Dan is het dus verstandig om dat vermogen zo klein mogelijk te maken als je aan een zorginstelling denkt, en tegelijkertijd de belangen van je erfgenamen in het oog wilt houden. Het slimste idee: schenking.

Lage bijdrage

Er kleven wel allerlei juridische en fiscale consequenties aan, die ook wel eens  gunstig kunnen uitpakken voor je erfgenamen. Per saldo verlaag je je vermogen tot misschien wel nul en dat betekent dan weer dat je kosten van je nieuwe leven in een instelling een stuk overzichtelijker zijn. Je zou uit kunnen komen op de lage eigen bijdrage van maximaal zo’n € 850.

Peildatum

Overigens geldt bij het bepalen van het vermogen een peildatum die twee jaar eerder ligt. Het is dus niet zo dat iemand die naar een verzorgingshuis gaat en nog snel even de woning verkoopt, er beter uitspringt. Zoals altijd is de wet- en regelgeving ingewikkeld.

Lees ook:
Lekker lang thuis wonen of tóch naar verzorgingshuis?