fbpx

Let op: klopt de OZB-heffing wel?

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting, die betaald moet worden door huiseigenaren. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de zogenaamde WOZ-waarde van je woning. Daar schuilt soms een addertje onder het gras.

De gemeente bepaalt

Als de waarde van je huis de basis vormt voor je OZB-heffing, dient zich meteen de vraag aan wie die waarde bepaalt. Dat doet de gemeente. De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente komt met een getaxeerde waarde, mede op basis van de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. Hoe wordt er dan naar jouw huis gekeken? Laten we zeggen: behoorlijk nonchalant.

Klopt dat wel?

De waarde wordt geschat, vaak met behulp van computermodellen. Voor de waarde van jouw huis wordt gekeken naar vergelijkbare woningen in de buurt.  Maar wellicht heeft die buurman een serre aangebouwd, terwijl jouw huis juist aan achterstallig onderhoud lijdt. Of omgekeerd. De gemeente zou eigenlijk elk huis apart moeten (laten) bekijken, maar dat zou veel te veel (belasting)geld kosten. Een consequentie is dat er heel veel mis is bij die waardebepaling.

Fouten met grote gevolgen

Stel dat de gemeente vindt dat je huis € 200.000 waard is, terwijl je zelf eerder aan € 150.000 dacht. Dat hogere bedrag wordt dan meteen meegenomen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dat bekent dat je meer moet afdragen aan het waterschap en dat je eigenwoningforfait, die bijtelling bij de inkomstenbelasting, oploopt. De tarieven daarvoor zijn gebaseerd op die OZB.

Maak bezwaar!

Bij de gemeentelijke ‘globale’ taxatie van je huis gaat het dus vaak mis. Met alle consequenties van dien. Als je een brief van de gemeente krijgt waarin staat dat je huis x waard is en je bent het er niet mee eens, stuur dan binnen zes (!)  weken een aangetekend bezwaarschrift naar je gemeente. Kom je na de termijn van zes weken met een bezwaar, dan wordt die niet meer in behandeling genomen.

Kadaster

Voor onderbouwing van je bezwaar zou je kunnen kijken naar de site van het Kadaster en naar die van de Waarderingskamer. Op de eerder genoemde site van de Vereniging Eigen Huis vind je een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Je maakt kans

Het indienen van een bezwaar is zeker niet zinloos. Als je er met de gemeente in onderling overleg niet uitkomt, dan rest de gang naar de rechter. Uit onderzoek blijkt dat die gemiddeld in vier à vijf van de tien gevallen oordeelt dat er terecht bezwaar gemaakt is.